Customer login

Tekninen tuki/helpdesk:

Suomeksi / In English

Pedagoginen tuki ja suunnittelu / Optima's pedagogical support and planning:
optima@turkuamk.fi

Tiedotteet